“Luis Grané va interpretar les Sis bagatel·les op. 126 de Beethoven. La versió, impecable, molt neta i ben presentada.”

J.Krakenberger